Ravitori Kuopion Kuninkuusraveissa
27. – 28.7.2013

Toripaikan (ruudun) koko on 4 x 4 m.

Vuokra on 650 € + alv / ruutu koko viikonlopulta.

Hinta sisältää

  • Sähkö (16 A). Toimitamme sähkön alakeskuksiin asti, jatkojohto täytyy olla itsellä. Sähkön tarve tulee ilmoittaa näyttelypaikkaa varattaessa. Jos tarve on suurempi kuin 16 A, siitä on ehdottomasti sovittava etukäteen.
  • 2 kpl näytteilleasettajakortteja/ruutu. Kortteja on mahdollista ostaa lisää hintaan 40 €/kpl.
  • Vuokraan sisältyy vain 4x4 m ruutu, ei sen viereistä käytävätilaa!
  • Teltta ja kalusteet on tuotava itse.

Laskutus tapahtuu etukäteen. Varaus vahvistuu, kun lasku on maksettu. Järjestäjän ilmoittamiin hintoihin lisätään voimassa oleva arvolisävero.

Näytteilleasettajakortit ja muu info toimitetaan paikan maksaneille postitse.

Rakentamispäivä perjantaina 26.7.2013

Paikan on oltava valmiiksi rakennettuna la 27.7. klo 8.00 mennessä, jolloin autot on siirrettävä pois ravitorin alueelta näytteilleasettajien p-paikalle.

Lauantai-iltana ravien jälkeen voi tuoda auton taas alueelle tavaratäydennyksiä varten. Sunnuntaiaamuna klo 8.00 mennessä on kaiken oltava taas valmista ja autot siirrettävä p-paikalle.

Messuosastojen suunnittelussa ja rakentamisessa on otettava huomioon rakenteiden tuulikuormat ja maahan kiinnitystä koskevat vaatimukset.

Näytteilleasettajat

Näytteilleasettajina voivat olla palveluiden tuottajat ja tuotteiden valmistajat sekä palveluita ja tuotteita myyvät tahot, valtuutetut edustajat sekä alan järjestöt ja julkaisut. Järjestäjällä on oikeus poistaa sellaiset tuotteet ja palvelut, jotka voivat olla vaaraksi tai häiriöksi toisille näytteilleasettajille tai yleisölle.

Elintarvikkeita koskevat rajoitukset ravitorilla

  • Myyntipaikkoja ei vuokrata ”paikalla syötävien” elintarvikkeiden myyntiin (kebab, jäätelö, juomat, panini, vohvelit jne.). Mansikoiden, herneiden, muikkujen ja karkkien myynnistä teemme keskitetyt sopimukset.
  • Ilmainen kahvitarjoilu esittelypisteissä ei ole sallittua. Karkkeja tms. saa jakaa.
  • Mukaan otettavien elintarvikkeiden (leipä, hillot, säilykkeet, kalakukot yms.) myynti on mahdollista.

Näyttelypaikat

Kun järjestäjä on hyväksynyt ilmoittautumisen, näytteilleasettajalle osoitetaan paikka osaston koon, näyttelykokonaisuuden ja näytteilleasettajan toivomusten perusteella. Kun näyttelypaikka on määrätty, siitä tiedotetaan näytteilleasettajalle.

Järjestäjä varaa itselleen oikeuden näyttelykokonaisuuden kannalta välttämättömiin muutoksiin. Näytteilleasettaja ei saa ilman kirjallista lupaa vuokrata tai edelleen luovuttaa osastoaan tai sen osaa kolmannelle osapuolelle.

Näyttelypaikan käyttöoikeus palautuu järjestäjälle

  • Jos näytteilleasettaja ei suorita osallistumismaksua osallistumisehtojen mukaisessa määräajassa tai jos näytteilleasettaja ei ota näyttelytilaa käyttöönsä viimeistään avajaispäivänä klo 8.00 mennessä mikäli muuta ei ole sovittu.
  • Jos näyttelypaikan käyttöoikeus palautuu järjestäjälle tämän kohdan mukaisesti, on järjestäjällä oikeus periä osallistumismaksut täysimääräisinä. Järjestäjällä on tällöin myös oikeus myydä näyttelypaikka uudelleen tai käyttää paikka muuhun tarkoitukseen.

Osastojen rakentaminen

Näytteilleasettaja huolehtii oman osastonsa rakentamisesta ja somistamisesta, purkamisesta, poiskuljettamisesta ja siitä, että näyttelyrakenteet ovat riittävän lujia ja turvallisia. Näytteilleasettaja vastaa osastolle tuomistaan sähkölaitteista itse. Järjestäjä ei vastaa mahdollisista sähkökatkosten aiheuttamista vahingoista.

Kaikkien muiden kuin näytteilleasettajan, hänen päämiehensä ja edustajiensa nimien maininta on näyttelyosastolla kielletty. Tällaisesta maininnasta peritään alin osallistumismaksu, joka on 650,00 €, ellei kyseessä ole ilmoittautumisen yhteydessä järjestäjän kanssa sovittu yhteisosasto.

Osastoja ei saa tyhjentää tai purkaa ennen virallisen purkuajan alkamista. Virallinen purkuaika alkaa ravitapahtuman päätyttyä. Näytteilleasettaja, joka rikkoo edellä mainittua määräystä, on velvollinen maksamaan järjestäjälle sopimussakkoa 300 €. 

Vakuutus ja vartiointi

Näytteilleasettaja vastaa kaikista osastonsa rakenteiden, laitteiden ja näyttely-esineiden tai toimintansa ja alihankkijoidensa aiheuttamista henkilö- ja esinevahingoista, joita kolmansille osapuolille (kuten tapahtumayleisö tai toiset näytteilleasettajat), järjestäjälle tai messualueelle aiheutuu.

Näytteilleasettaja vastaa asianmukaisten henkilö-, omaisuus- ja vastuuvakuutusten ottamisesta. Tapahtuman järjestäjä ei vastaa näytteilleasettajan tavaroiden, rakenteiden tms. mahdollisesta vioittumisesta tai katoamisesta.

Tapahtuman järjestäjä järjestää torialueen vartioinnin tapahtuman aikana. Järjestäjä vastaa palovartioinnista ja yleisestä järjestyksestä ravitorialueella. Järjestäjä vastaa oman henkilökunnan toimenpiteistä tai järjestäjän laitteista ja rakennuksista näytteilleasettajille tai kolmansille osapuolille mahdollisesti aiheutuvista vahingoista.

Paloturvallisuuden sekä näyttelyosastojen rakenteiden ja materiaalien suhteen on noudatettava voimassa olevien lakien ja asetusten lisäksi järjestäjän turvallisuusohjeita. Näytteilleasettajan on etukäteen hankittava poliisi- tai paloviranomaisten lupa mahdollisille luvanvaraisille laitteille, rakenteille tai esityksille. Koneita tai muita teknisiä välineitä esiteltäessä on noudatettava työturvallisuuslain ja asetusten mukaisia ohjeita.

Force majoure

Maksamalla näyttelypaikan näytteilleasettaja sitoutuu noudattamaan näitä osanottoehtoja ja järjestäjän antamia lisätietoja.

Järjestäjä ei vastaa viivästyksistä ja vahingoista, jotka aiheutuvat ravitapahtuman peruuttamisesta tai siirtämisestä toiseen ajankohtaan ylivoimaisen esteen vuoksi.

Ylivoimaisena esteenä pidetään järjestäjän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevaa tapahtumaa, jota järjestäjä ei ole voinut kohtuudella ottaa huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia järjestäjä ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa. Ylivoimaisena esteenä pidetään myös esimerkiksi yleisen energiantuotannon keskeytystä tulipaloa tai muuta vastaavaa messupaikan käyttöä estävää tapahtumaa, luonnonmullistusta, maanjäristystä, sotaa tai kapinaa, lakkoa, sulkuboikottia tai muuta sellaista toimenpidettä, joka katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi silloin, kun järjestäjä on itse kohteena tai siihen osallisena.

Näitä osanottajaehtoja pidetään perustana mahdollisia tutkintatapauksia käsiteltäessä. Suoritus- ja lainkäyttöpaikkana pidetään molemminpuolisesti Kuopion kaupunkia.  Soveltava laki on Suomen laki.